Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 360golf acht
een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere
dat wij:
onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze
privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden;
u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw
toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of
te verwijderen.

360golf is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.360golf.nl. Wij
raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met 360golf.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen
handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te
laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en naw-gegevens. Dit doen wij op
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde
klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons
kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw
toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard
totdat u het abonnement opzegt.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons
kunnen ontvangen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
per e-mail
via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons
blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als
de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen
bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed
beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
360golf
Balkengracht 8a
9405 CG Assen
info@360golf.nl
0592421880

Onze website maakt geen gebruik van cookies.